Voorbeeld motivatiebrief Kinderdagverblijf - Perfecte (gratis) Brieven (2023)

Voorbeeld motivatiebrief kinderdagverblijf: Haalinspiratie uit onze voorbeeld brieven en start direct met solliciteren. Bekijk de voorbeelden, download ze binnen enkele seconden in Word en bewerk ze geheel naar wens. Lees ook onze tips en bekijk de voorbeeld Zinnen en Tips om je slagingskans te vergroten.

Inhoud van je motivatiebrief

De 2 belangrijke punten waar een motivatiebrief altijd uit moet bestaan zijn:

 • Waaromjij de perfecte kandidaat bent- de aansluiting tussen jouw profiel en devacature
 • Waaromjij gemotiveerd bent – je enthousiasme voor de vacature en ambities

Opbouw motivatiebrief

Sluitde lay-out van je motivatiebrief aan op de stijl van je cv. Gebruik eenzelfdesjabloon zodat alles dezelfde uitstraling heeft. De opbouw van je otivatiebrief is als volgt:

Bovenaan- de kop

Inde kop staan jouw NAW gegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

NAW gegevens ontvanger

Daarnakomen de NAW-gegevens van de ontvanger, richt jemotivatiebrief rechtstreeks aan de recruiter.

 • Bedrijfsnaam
 • T.a.v.Contactpersoon
 • Postadres

Plaats, datum en onderwerp

Plaats,Datum: Vermeldde Plaats en datum onder de adresgegevens.

Onderwerp: In hetonderwerp zet je de naam van de vacature eventueel in combinatie met hetvacaturekenmerk.

Aanhef motivatiebrief

Gebruikde naam van de recruiter in de aanhef van je motivatiebrief. Om denaam van de recruiter te vinden, kijk je in de vacaturetekst of op de LinkedIn-paginavan het bedrijf. Je zou daar de mensen moeten kunnen vinden dieverantwoordelijk zijn voor het recruitmentproces. Als je de naam op geen enkelemanier kunt vinden, kies dan voor Beste recruiter. Probeer te voorkomen dat je aanhef te algemeen/onpersoonlijk is. Een persoonlijke aanhef is bewezen effectiever.

Voorbeeld Motivatiebrief 1e Alinea/ Opening

De 1ealinea van je motivatiebrief bepaalt de recruiter of hij/ zij verder zal lezen. Het isdus belangrijk om de aandacht van de lezer te trekken en vast te houden. Erzijn een verschillende, effectieve strategieën voor openen van jemotivatiebrief. Je kun je prestatiesbenadrukken, je passie en enthousiasme tonen of namen laten vallen (referenen naar bekenden die bij het bedrijf werken).

Voorbeeld Motivatiebrief Middenstuk/ Vervolgalinea's

In hetmiddenstuk zijn 2 zaken belangrijk: De aansluiting op het profiel + jouw enthousiasmeen passie.

Aansluitingprofiel:In eersteinstantie geef je aan waarom jij een toegevoegde waarde bent voor het bedrijf.Beschrijf in welke behoeften jij kunt voldoen en waarom jij aansluit bij hetprofiel. Benadruk dat je een expert bent in je vakgebied, maar zorg dat je hetniet overdrijft. Verder leg je uit hoe je werkervaring, opleiding envaardigheden je potentiële werkgever zullen helpen. Het is belangrijk om telaten zien dat je de behoeften van het bedrijf kent en ze te laten zien dat jijin die behoefte kan voldoen.

Enthousiasme en passie:Daarnaastvindt een werkgever het belangrijk dat jij op je plek komt te zitten, waardoorer een grote kans is dat je voor een langere tijd bij ze zal blijven. Ze zullenimmers moeten investeren in jouw inwerktraject, dus hoe groter de kans vanslagen, hoe beter dit voor je potentiële werkgever zal zijn. Een belangrijkonderdeel van je motivatie is daarom te laten zien waarom jij deze baan graagwil. Enthousiasme en passie zijn daarombelangrijke sleutelwoorden om je motivatie over te brengen en het bedrijf teovertuigen.

(Video) Hoe schrijf je een aantrekkelijke motivatiebrief?

Voorbeeld Motivatiebrief Slotalinea

Hoesluit je de motivatiebrief af? Probeer niet te veel clichématig en ookniet te behoeftig over te komen. Vertel dat je ernaar uitkijkt om elkaarpersoonlijk te ontmoeten. Zeg dat je graag wil bespreken hoe jouw ervaring enkennis je toekomstige werkgever kunnen helpen om haar doelen te bereiken.

Voorbeeld Motivatiebrief Groet en ondertekening

Tot slot zet je de groet, je naam en je digitale handtekening onderaan de brief.

Voorbeeld Motivatiebrief Onderwijs - Bekijk en Download

Bekijk en download de voorbeeld motvatiebrief onderwijs en ga direct aan de slag.

Voorbeeld Motivatiebrief Kinderdagverblijf- Pedagogisch Medewerker

bekijk

dowload

Voorbeeld Motivatiebrief Kinderdagverblijf- Pedagogisch Medewerker BBL

bekijk

dowload

Voorbeeld Motivatiebrief Kinderdagverblijf- Kinderopvang medewerker

bekijk

dowload

Voorbeeld Motivatiebrief Kinderdagverblijf - Pedagogisch Medewerker

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

(Video) Instructie Motivatiebrief

Geachte (NAAM RECRUITER),

In vervolg op ons plezierige gesprek tijdens de carrièrebeurs van(DATUM), stuur ik u hierbij mijn sollicitatie voor de functie van pedagogischmedewerker. Door middel van deze motivatiebrief laat ik graag zien waarom ik degeschikte kandidaat ben voor deze functie.

Ik vind het belangrijk in het leven om een verschil te kunnen maken,van jongs af aan is daarom voor mij al duidelijk geweest dat ik het onderwijsin wilde gaan. Mijn liefde voor kinderen, in combinatie met mijn natuurlijkegezag, zijn belangrijke vaardigheden die ik bezit. Daarnaast kan ik goed luisteren,observeren en weet ik het beste uit mijn omgeving te kunnen halen.

Nu ik de mijn opleiding als pedagogisch medewerker bijna hebafgerond, sta ik te popelen om aan de slag te gaan op een kinderdagverblijf. Watmij zo aanspreekt aan (Naam Kinderdagverblijf) is de diversiteit en deuitdaging. In een hecht team zorgen dat de kinderen het beste uit zichzelfhalen, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling, klinken voor mij alsmuziek in de oren.

Per (datum) ben ik beschikbaar voor (aantal) uur per week. Ik hoopdat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor eenpersoonlijk gesprek, waarin ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasme voor defunctie verder wil toelichten.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld Motivatiebrief Kinderdagverblijf - Pedagogisch Medewerker BBL

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

Met veel enthousiasme reageer ik hierbij op de vacature van pedagogischmedewerker BBL bi j(naam kinderopvang). Door middel van deze motivatiebrieflaat ik graag zien waarom ik de geschikte kandidaat ben voor deze functie.

Van jongs af aan weet ik al dat ik met kinderen wil werken. Ikhaal er energie uit als ik een verschil kan maken in het leven van een kind. Nuik mijn middelbare school heb afgerond, sta ik te popelen om aan de slag tegaan op een kinderdagverblijf, waar ik mijn energie in kwijt kan en mijnopleiding tot pedagogisch medewerker kan volgen. Mijn liefde voor kinderen, incombinatie met mijn natuurlijke gezag, zijn belangrijke vaardigheden waarmee ikdeze functie kan uitoefenen. Daarnaast kan ik goed luisteren, observeren en weetik het beste uit mijn omgeving te kunnen halen.

Wat mij zo aanspreekt aan (Naam Kinderdagverblijf) is dediversiteit en de uitdaging. In een hecht team zorgen dat de kinderen het besteuit zichzelf halen, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling, klinken voormij als muziek in de oren. Daarnaast zijn de ontwikkelingsmogelijkheden bijjullie een grote pre voor mij. Door de grootte van de organisatie, kan ikmezelf op verschillende vlakken verder ontwikkelen en dat is precies mijn doelvoor de komende jaren.

Ik hoop dat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit tenodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin ik graag mijn gedrevenheid enenthousiasme voor de functie verder wil toelichten.

Met vriendelijke groeten,

(Video) Hoe maak je een GOEDE sollicitatiebrief in 2023?

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld Motivatiebrief Kinderdagverblijf - Kinderopvang

NAAM GEADRESSEERDE

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE + PLAATS

[PLAATS], [DATUM]

Onderwerp: [VACATURE + KENMERK]

Geachte (NAAM RECRUITER),

Door een kennis werd ik gewezen op uw vacature van pedagogischmedewerker bij (kinderopvang). Deze vacature is op mijn lijf geschreven en daaromstuur ik u hierbij mijn motivatie. Door middel van deze motivatiebrief laat ikgraag zien waarom ik de geschikte kandidaat ben voor deze functie.

Als ik ergens energie van krijg, dan zijn het kinderen. Door mijnliefde voor kinderen, ben ik erg goed in het geven van unieke en persoonlijkeaandacht. Ik kan daarbij goed luisteren en zorgen dat de juiste aandacht op hetjuiste moment ingezet wordt. Nu ik mijn opleiding als pedagogisch medewerkerrecent heb afgerond, sta ik te popelen om aan de slag te gaan in dekinderopvang.

Wat mij zo aanspreekt aan (kinderopvang) is de diversiteit en deuitdaging. In een hecht team zorgen dat de kinderen het beste uit zichzelfhalen, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling, klinken voor mij alsmuziek in de oren. Daarnaast past de afwisseling van de verschillende locatiesvoor deze vacature erg goed bij mij. Op deze manier kan ik ervaring doen opverschillende locaties en mezelf daardoor verder ontwikkelen tot allroundkinderleidster.

Per (datum) ben ik beschikbaar voor (aantal) uur per week. Ik hoopdat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor eenpersoonlijk gesprek, waarin ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasme voor defunctie verder wil toelichten.

Met vriendelijke groeten,

[JOUW NAAM]

[HANDTEKENING]

Voorbeeld motivatiebrief Kinderdagverblijf openingszinnen

 1. Toenik uw vacature voor (FUNCTIE) op LinkedIn zag werd ik meteen enthousiast. Hetis precies de functie en werkomgeving waar ik op dit moment in mijn carrièrenaar op zoek ben.
 2. OpLinkedIn zag ik de vacature staan voor (FUNCTIE). Omdat dit een functie is waarinik graag aan de slag ga en deze branche goed bij mij past, solliciteer ik hierbijop deze functie.
 3. Op LinkedInheb ik uw vacature gelezen voor de functie van (FUNCTIE). Deze vacature heeftmijn interesse gewekt vanwege de aansluiting op mijn opleiding en ambities.
 4. Naaraanleiding van uw openstaande vacature van (FUNCTIE), stuur ik u hierbij mijn cven motivatie.
 5. Viadeze weg wil ik mijn interesse kenbaar maken voor de vacature van (FUNCTIE). Defunctie spreekt mij erg aan omdat deze naadloos aansluit op mijn opleiding,ervaring en ambitie.
 6. Graagwil ik hierbij reageren op de vacature waarin u vraagt naar een (FUNCTIE).
 7. Toenik op LinkedIn uw vacature voor (FUCTIE) voorbij zag komen, dacht ik meteen: “Ditis waar ik naar op zoek ben!” Na ons plezierige telefoongesprek van vandaag, wasik nog meer overtuigd, dus ik stuur u hierbij mijn cv en motivatie.
 8. Dooreen kennis werd ik gewezen op uw vacature van (FUNCTIE). Deze vacature is opmijn lijf geschreven en daarom stuur ik u hierbij mijn motivatie.
 9. Uwvacature op LinkedIn is voor mij aanleiding om te solliciteren naar de functievan (FUNCTIE).
 10. Invervolg op ons plezierige gesprek tijdens de carrièrebeurs van (DATUM), stuurik u hierbij mijn sollicitatie voor de functie van (FUJNCTIE).
 11. De functievan (FUNTIE) is op mijn lijf geschreven en daarom solliciteer ik met vee enthousiasmenaar de vacature die u momenteel op de website heeft staan.
 12. Metveel enthousiasme solliciteer ik hierbij naar de uitdagende functie van (FUNCTIE)bij uw organisatie.

Voorbeeld motivatiebrief Kinderdagverblijf slotzinnen

 1. Totslot licht ik mijn cv en motivatie graag toe in een persoonlijk gesprek. Ik kijkmet belangstelling uit naar uw reactie.
 2. Graagzou ik in een gesprek mijn CV en motivatie toelichten en meer over de functieen uw bedrijf te weten komen.
 3. Ommijn motivatie verder toe te lichten, kom ik graag op gesprek bij u. Ook ben ikzeer geïnteresseerd om meer te weten te komen over de functie en uw bedrijf.
 4. Voormeer informatie over mijn opleiding en ervaring verwijs ik u naar mijncurriculum vitae. Graag zou ik de gelegenheid krijgen mijn motivatie in een persoonlijkgesprek verder toe te lichten.
 5. Ik hoopdat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor eenpersoonlijk gesprek, waarin ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasme voor defunctie verder wil toelichten.
 6. Voor een compleet overzicht van mijn opleidingen en werkervaringverwijs ik u naar mijn curriculum vitae. Graag zou ik de gelegenheid krijgen ommijn motivatie verder toe te lichten in een persoonlijk gesprek.
 7. In de bijlage heb ik mijn curriculum vitae toegevoegd waarinmijn opleiding, ervaring en vaardigheden uiteen zijn gezet. Mijn motivatielicht ik graag verder toe in een persoonlijk gesprek.
 8. In mijn curriculum vitae kunt u meer lezen over mijnopleidingen, werkervaring en vaardigheden. Momenteel zit ik in de laatste fasevan mijn opleiding en ik verwacht in (MAAND) mijn diploma in ontvangst tekunnen nemen. Graag licht ik mijn motivatie verder toe in een persoonlijkgesprek.
 9. In de bijlage heb ik mijn cv toegevoegd, waarin u meer overmijn opleiding, werkervaring en vaardigheden kunt lezen. Graag zou ik mijn motivatiein een persoonlijk gesprek verder bij u willen toelichten.
 10. Ik ben ervan overtuigd dat ik de geschikte kandidaat benvoor deze functie en ik hoop dat mijn sollicitatie u aanleiding zal geven mijuit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
 11. Ik hoop dat mijn motivatie en cv u aanleiding geen om mijuit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
 12. Ik zie ernaar uit om mijn motivatie verder toe te lichten enmeer over uw organisatie te weten te komen.
 13. Voor een volledig plaatje van mijn vaardigheden, opleidingen en werkervaring,verwijs ik u naar mijn cv in de bijlage. Omdat dit slechts een beknopt deelweergeeft, zou ik graag mijn enthousiasme verder willen toelichten in eenpersoonlijk gesprek.

Motivatiebrief Mailen

Demeest professionele manier om je motivatiebrief te mailen is om er een apart pdf-documentvan te maken. Dit kan je doen door je brief te schrijven in een tekstprogrammaen dit vervolgens op te slaan als pdf-bestand. Stuur een korte begeleidende mail en verwijsdaarin naar je cv en motivatiebrief in de bijlagen.

Zorgervoor dat je de documenten een goede bestandsnaam geeft. Het beste kan je inde bestandsnaam je naam zetten, met eventueel een datum. Gebruik geen algemenebestandsnamen zoals “cv” of “motivatiebrief”, omdat je het hierdoor moeilijkermaakt voor de recruiter. Als ze het bestand ergens opslaan, zullen ze er een uniekenmerk aan moeten geven om het terug te kunnen vinden, dus dat is extra werk.

Voorbeeld Motivatiebrief Tips

 • Beschrijf feiten die laten zien dat jij de perfecte kandidaat bent;
 • Voorkom herhaling van dingen die al in je cv staan, zorg in plaats daarvan dat je motivatie een aanvulling is;
 • Geef aan waarom deze functie een goede stapvoor jou is, laat daarbij je enthousiasme overkomen;
 • Verdiep jezelf in het bedrijf en de behoeften die ze hebben;
 • Zorg ervoor dat je concreet bent;
 • Maak je zinnen niet te lang;
 • Houd de motivatiebrief positief, fris en toekomstgericht;
 • Zorg ervoor dat je de aandacht van je lezer trekt en vasthoudt;
 • Zorg dat je de interesse wekt om meer over jou te weten tekomen;
 • Voorkom spelfouten;
 • Maak je brief niet te lang en voorkom vakjargon.

Voorbeeld motivatiebrief Kinderdagverblijf - Perfecte (gratis) Brieven (12)

(Video) Examen Gesprekken voeren 3F - 15ph4b - Nadyn & Kim

Bekijk ook de voorbeeld sollicitatiebrieven op carlastemplates.com.

Vergelijkbare Pagina's

 • Voorbeeld motivatiebrief Sales - Perfecte (gratis) Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Sales | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Accountmanager | Salesmanager | Verkoopmedewerker

 • Voorbeeld motivatiebrief Winkel - Perfecte (gratis) Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Winkel | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Winkelmedewerker | Zonder Ervaring | Winkelmanager

 • Voorbeeld Motivatiebrief Algemeen - Perfecte Gratis Voorbeeld Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Algemeen | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Vakkenvuller | Kassamedewerker | Supermarktmanager

 • Voorbeeld motivatiebrief Klantenservice - Perfecte (gratis) Brieven

  Voorbeeld motivatiebrief Klantenservice | Schrijf de Perfecte Brief met onze Gratis Voorbeeld Brieven | Klantenservicemedewerker | Klantcontactmedewerker | Klantadviseur

FAQs

Hoe schrijf je een krachtige motivatiebrief? ›

met deze 9 tips schrijf jij een goede motivatiebrief
 1. bereid je voor: inlezen in het bedrijf.
 2. begin met een sterke openingszin.
 3. laat je motivatie aansluiten op de vacature.
 4. noem ervaringen die relevant zijn voor de baan.
 5. laat jezelf zien.
 6. doe alsof je de baan al hebt.
 7. maak de brief niet te lang.
 8. geen spelfouten.

Wat mag niet ontbreken in motivatiebrief? ›

Wat moet er in een motivatiebrief staan?
 • Je reden om te solliciteren op de functie.
 • Wat jou zo aantrekt aan het bedrijf.
 • Hoe jouw opleiding, werkervaring en/of kwaliteiten aansluiten op de vacature en een bijdrage kunnen leveren aan het succes van het bedrijf.
 • Waarom jouw persoonlijkheid past bij het bedrijf.

Hoe begin ik aan een motivatiebrief? ›

Inleiding van je motivatiebrief
 1. Maak meteen duidelijk wat je wilt. ...
 2. Maak je motivatiebrief meteen al persoonlijk. ...
 3. Stel jezelf kort voor. ...
 4. Koppel de gestelde eisen in de vacature aan voorbeelden. ...
 5. Wat is je doel en wat wil je nog leren? ...
 6. Sluit af.

Hoe schrijf je een originele motivatiebrief? ›

Een voorbeeld van een goede motivatiebrief
 1. Onderwerp: geef duidelijk aan op welke vacature je solliciteert.
 2. Aanhef: gebruik altijd een specifieke naam in plaats van 'heer/mevrouw'.
 3. Wees duidelijk wat je wilt. ...
 4. Maak duidelijk waarom je juist deze werkgever hebt gekozen.
 5. Vertel waarom deze vacature bij jou past.

Wat staat er in een korte motivatie? ›

In een korte motivatiebrief vertel je kort en krachtig waarom jij de beste kandidaat bent. Schrijf een krachtige korte motivatiebrief aan de hand van onze 10 tips en bekijk de korte motivatiebrief voorbeelden ter inspiratie. Een goede korte motivatiebrief schrijven, is uitdagender dan een lange brief opstellen.

Hoe introduceer je jezelf in een motivatiebrief? ›

Hoe stel je jezelf voor in een sollicitatiebrief? Vertel wat je naam is en hoe oud je bent. Vertel vervolgens kort iets over wie je bent, wat je gestudeerd hebt en wat je passies en hobby's zijn. Als je werkervaring hebt opgedaan tijdens je studie, is het goed om hier kort over te vertellen.

Wat is een sterke openingszin? ›

Vertel direct waarom je geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld: 'Toen ik uw vacature voor Personal Assistant las, werd ik onmiddellijk ontzettend enthousiast! Ik zal jullie uitleggen waarom ik denk dat deze functie binnen uw organisatie mij op het lijf geschreven staat.

Wat moet je als antwoord geven waarom wil je hier werken? ›

Is jouw antwoord: Ik voel me op dit moment niet gelukkig meer in mijn huidige job. Ik heb geen uitdagingen meer, er is geen sfeer meer tussen de collega's en ga tegen mijn zin werken. Ik hoop dat dat hier beter is.

Wat is een goede motivatie? ›

De kern van een goede motivatiebrief

Je vertelt over je interesses, wat je kunt bijdragen aan het bedrijf en hoe je collega's, familieleden of vrienden je bijvoorbeeld omschrijven. De focus van deze brief is tweeledig: je vertelt wie je bent, maar ook waarom jij zo goed past bij het bedrijf.

Hoe begin je een motivatiebrief zonder naam? ›

aanhef zonder naam
 1. formeel, 3 opties: Beste meneer/mevrouw, Geachte meneer/mevrouw OF Beste heer/mevrouw.
 2. informeel: Hi team [bedrijfsnaam],
 3. niet formeel, niet informeel: Hallo,

Wat zet je bovenaan motivatiebrief? ›

Standaard opbouw motivatiebrief

Zet jouw naam en contactgegevens bovenaan de brief, of in de linkerhoek van de pagina. Vervolgens voeg je een witregel toe en zet je hier de bedrijfsgegevens waar je naar schrijft (daarover later meer). Daarna volgt weer een witregel en voeg je de plaats en datum toe.

Hoe verwoord je je motivatie? ›

Laat zien dat je uitdagingen aanpakt

Doe je huiswerk. Zorg dat je kunt vertellen welke projecten je in je vorige baan hebt aangepakt en hoe je ervoor gezorgd hebt dat deze een succes werden, het liefst onderbouwd met cijfers. Maak duidelijk dat je je verantwoordelijk voelt en dat je meer doet dan van je wordt gevraagd.

Hoe maak je een overtuigende motivatiebrief? ›

13 praktische tips voor een overtuigende motivatiebrief
 1. Opbouw motivatiebrief. Schrijven is logisch nadenken en ordenen. ...
 2. Neem de tijd voor het schrijven. ...
 3. Geef je cv en brief dezelfde naam. ...
 4. Herhaal geen informatie uit jouw cv. ...
 5. Schrijf formeel. ...
 6. Spreek de lezer persoonlijk aan. ...
 7. Schrijf direct. ...
 8. Schrijf vanuit de lezer.
Jun 30, 2021

Wat is het verschil tussen een motivatiebrief en een sollicitatiebrief? ›

In een sollicitatiebrief geef je vooral een toelichting op je cv. Waar je gewerkt hebt, wat je hebt gestudeerd en waar je goed in bent. In een motivatiebrief laat je meer zien van jezelf, wie je bent, wat je ambities zijn en waarom jij vindt dat de baan goed bij jou past.

Hoe begin je een korte motivatiebrief? ›

intro korte motivatie

In de eerste twee zinnen schrijf je een formele aanhef + een knaller van een openingszin. Benoem iets waarvan jij vindt dat het bedrijf waarbij je solliciteert trots op mag zijn, of maak een creatieve opmerking over de vacature. Zo vergeten ze je nooit meer.

Waarom zouden we jou moeten aannemen? ›

vraag 4: waarom moeten we jou aannemen

Geloof je dat jij de beste persoon bent voor deze baan? Laat het merken en zeg het! Zorg wel dat je dit onderbouwt door nogmaals jouw onderscheidende skills en ervaringen te noemen. Goed: “Jullie zouden mij moeten aannemen, omdat ik de beste kandidaat ben voor deze baan.

Wat zijn motivatie redenen? ›

Motivatie is het geheel aan redenen waarom iemand zich tot bepaald gedrag kan zetten. Iemand is dus gemotiveerd als hij of zij redenen heeft om iets te gaan doen, of niet te doen. Je vindt dit ook terug in een uitspraak als 'Wil je jouw besluit motiveren?

Waarom zou je bij ons willen werken? ›

Passie, erkenning en zelfontplooiing zijn voorbeelden van intrinsieke motivatie. Om een sterk antwoord te geven op de vraag “Waarom wil je hier werken?”, is het aan te raden om te focussen op de factoren die je intrinsiek motiveren. Intrinsieke motivatie vertaalt zich namelijk direct in een voordeel voor de werkgever.

Wat moet je over jezelf vertellen? ›

Verzin een motto, drie woorden om jezelf te beschrijven of vertel hoe jouw beste vriend of vriendin jou omschrijft. Echt veel fout kan er dus niet gaan als jij je goed voorbereidt op deze vraag. Vertel eens over jezelf heeft geen goed of fout antwoord, maar schetst wel wie jij bent en of je zelfverzekerd bent.

Wat zijn sterke vaardigheden? ›

Voorbeelden zijn delegeren, onderhandelen, luisteren, samenwerken , netwerken, plannen en coachen. Overdraagbare vaardigheden hebben vaak een grote overlap met competenties.

Wat is een goede beginzin? ›

Een goede openingszin bevat een vleugje mysterie. Als de zin vragen oproept door een woord of naam die om nadere uitleg schreeuwt, dwing je de lezer bijna om ook de tweede zin te lezen. Journalisten en tekstschrijvers maken veel gebruik van deze techniek.

Welke aanhef bij motivatiebrief? ›

Het meest gebruikelijk is formeel en persoonlijk: Geachte. De meest gebruikelijke aanhef die je veilig kunt kiezen als aanvang van jouw sollicitatiebrief is "Geachte heer" of "Geachte mevrouw" gevolgd door de achternaam en een komma. Door de achternaam van de lezer te noemen maak je het persoonlijk.

Hoe maak je een goede openingszin? ›

Zeven tips om een verdraaid goede openingszin te schrijven
 1. Begin niet voor de sprong. Om maar even verder te gaan met Appels advies: begin met het opwerpen van de steen, niet in de aanloop ernaartoe. ...
 2. Houd de vaart erin. ...
 3. Zoom in. ...
 4. Houd het simpel. ...
 5. Schep een persoonlijke band. ...
 6. Pas op met dialogen. ...
 7. Blijf experimenteren.
Mar 28, 2012

Kun je uitleggen waarom je deze baan graag wilt hebben? ›

Leg de link tussen jouw ervaring en de functie

Overtuig jouw gesprekspartner ervan hoe jouw ervaring en skills aansluiten bij het bedrijf. Geef aan wat je eerder hebt gedaan en welke zaken overeenkomen met de functie waarop je solliciteert. Focus dus op kennis en ervaring die relevant is.

Wat zijn je sterke punten voorbeelden? ›

voorbeelden van sterke punten
 • (pro)actief;
 • assertief;
 • ambitieus;
 • behulpzaam;
 • creatief;
 • dapper;
 • zelfverzekerd;
 • doorzetter;

Waarom ben jij de ideale kandidaat voor deze job? ›

Doe dat dus ook. Of een antwoord zou kunnen zijn: “ mijn CV sluit perfect aan op de functievereisten en ik beschikt over de benodigde ervaring en vaardigheden. Ik hebt kennis van de producten en/of diensten die het bedrijf aanbiedt. Dus ik ben de ideale persoon voor deze functie”.

Hoe kun je jezelf omschrijven? ›

Vertel eens iets over jezelf
 • Waar je energie van krijgt.
 • Wat je bijzonder de moeite waard vond tijdens je studie en eerder werk.
 • Wat je ambities zijn. Je toekomst.
 • Waarom je deze weg/sollicitatie kiest. Je motief.
 • Recente relevante activiteiten.

Hoe lang moet je motivatiebrief zijn? ›

De standaard motivatiebrief

De standaard die wordt gebruikt voor de lengte van een motivatiebrief is meestal 250 tot 400 woorden. Dit is niet langer een korte sollicitatiebrief, maar een echte brief waarin je uitgebreid je kwaliteiten benoemt.

Is een motivatiebrief nog nodig? ›

Je merkt al dat een motivatiebrief niet altijd nodig is, maar in sommige gevallen kan ze net wél nuttig zijn: Wanneer je een carrièreswitch maakt: Als je solliciteert in een sector of rol waar je nog geen ervaring in hebt, dan kan je in een brief wel uitleggen waarom je precies in die sector of rol wil werken.

Hoe spreek je iemand aan in een motivatiebrief? ›

En spreek hem of haar direct aan. Met “Beste [VOORNAAM, ACHTERNAAM]” zit je altijd goed. Tenzij je bij een bank of advocatenkantoor gaat solliciteren, dan kun je beter voor 'geachte' gaan, en het houden bij een “heer/mevrouw [ACHTERNAAM]”. Open de eerste alinea van je sollicitatiebrief met een killer-openingszin.

Welke vragen beantwoorden in motivatiebrief? ›

Beantwoord hiervoor vragen zoals:
 • Waarom passen jij en het bedrijf goed bij elkaar?
 • Wat voeg jij toe aan het bedrijf? en vice versa.
 • Waarom wil jij zo graag deze baan vervullen bij dit bedrijf?
 • Wat in het bedrijf spreekt jou aan?
Jun 17, 2014

Wat zijn persoonlijke motivatie? ›

Het woord motivatie komt van 'to motion'. Je kunt gemotiveerd zijn om iedere dag een uur te sporten, een studie te beginnen of naar jouw werk te gaan. Wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, kom je uit jezelf in beweging. Uit eigen beweging ga je die zaken doen die je wilt doen.

Hoe toon je dat je gemotiveerd bent? ›

6 tips om super-gemotiveerd over te komen
 • Toon dat je het meent. Je cv en je motivatiebrief zijn je eerste kansen om te tonen dat het je menens is. ...
 • Doe moeite bij een eerste kennismaking. ...
 • Geef het gesprek een persoonlijke toets. ...
 • Stel vragen tijdens het gesprek. ...
 • Oefen met vrienden. ...
 • Wees zo persoonlijk mogelijk.
Jan 3, 2019

Wat is jouw motivatie? ›

Je motivatie hoeft ook niet heel groots te zijn. Als jij aan het einde van een werkdag met een blij gevoel naar huis gaat, als je je klanten naar tevredenheid hebt geholpen, dan is dat een prima motivatie. Vertel in ieder geval met enthousiasme wat je leuk vindt om te doen en welke resultaten je een goed gevoel geven.

Hoe een motivatiebrief afsluiten? ›

Wat zet je in de afsluiting van je motivatiebrief?
 1. Vertel over je passie. Net zoals tijdens een date, is het ook in een motivatiebrief leuk om te weten wat iemands passies zijn. ...
 2. Laat zien dat je in de bedrijfscultuur past. ...
 3. Laat je competenties en vaardigheden shinen.

Hoeveel woorden is een goede motivatiebrief? ›

De standaard motivatiebrief

De standaard die wordt gebruikt voor de lengte van een motivatiebrief is meestal 250 tot 400 woorden. Dit is niet langer een korte sollicitatiebrief, maar een echte brief waarin je uitgebreid je kwaliteiten benoemt.

Waarom zou je graag bij ons willen werken? ›

Passie, erkenning en zelfontplooiing zijn voorbeelden van intrinsieke motivatie. Om een sterk antwoord te geven op de vraag “Waarom wil je hier werken?”, is het aan te raden om te focussen op de factoren die je intrinsiek motiveren. Intrinsieke motivatie vertaalt zich namelijk direct in een voordeel voor de werkgever.

Hoe weet ik wat mij motiveert? ›

Je motivatie hoeft ook niet heel groots te zijn. Als jij aan het einde van een werkdag met een blij gevoel naar huis gaat, als je je klanten naar tevredenheid hebt geholpen, dan is dat een prima motivatie. Vertel in ieder geval met enthousiasme wat je leuk vindt om te doen en welke resultaten je een goed gevoel geven.

Wat is een goede afsluitende zin? ›

Goede standaardzinnen voor de afsluiting van een zakelijke brief zijn bijvoorbeeld: Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor uw moeite.

Wat is een goede afsluiting? ›

Een veilige afsluiting is kiezen voor ''Met vriendelijke groet'' of ''Hartelijke groet''. Met deze afsluiting zit je altijd goed en ben je niet te formeel, maar ook zeker niet informeel. Neem altijd een zin op waarin je aangeeft dat je graag bereid bent om je motivatie toe te lichten.

Videos

1. Sollicitatiebrief schrijven
(Davidstolze.nl)
2. Waarom heeft je Motivatiebrief en Curriculum Vitae 66% kans om afgewezen te worden?
(LoopbaanRegisseur)
3. Sollicitatiebrief en CV schrijven, hoe doe je dit? Stap2
(Lars Timmermans)
4. Hoe schrijf je een uitnodigende sollicitatiebrief?
(ZorgpleinNoord)
5. Online workshop - Solliciteren kan je leren
(Startwijzer)
6. Solliciteren? Volg de belangrijkste tips van sollicitatie-expert Wendy Goudzwaard!
(Frank Boon)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 19/09/2023

Views: 5903

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.